miércoles, 11 de noviembre de 2009

Ignacio Felipe Semmelweis

Recoméndovos leer a entrada de wikipedia adicada a este investigador. Semmelweis foi o primeiro en decatarse que cando os médicos lavaban as mans antes de asistir a un parto baixaban o porcentaxe de mortes de mulleres de un 27% a un 0.2%. 27% de mulleres mortas durante o parto es unha barbaridade. Entran cen e saen 73. Un dos problemas é que moitos médicos facían disección de cadáveres e nas suas mans levaban unha bacteria, Streptococcus pyogenes, que causaban infeccións letais. Por vanidade ou por envexa moitos ciruxanos e obstetras ignoran ou rechazan o seu descubrimento. Isto lle leva a publicar a siguinte carta que reproduzo:

CARTA ABIERTA A TODOS LOS PROFESORES DE OBSTETRICIA

"Me habría gustado mucho que mi descubrimiento fuese de orden físico, porque se explique la luz como se explique no por eso deja de alumbrar, en nada depende de los físicos. Mi descubrimiento, ¡ay!, depende de los tocólogos. Y con esto ya está todo dicho... ¡Asesinos! Llamo yo a todos los que se oponen a las normas que he prescrito para evitar la fiebre puerperal. Contra ellos, me levanto como resuelto adversario, tal como debe uno alzarse contra los partidarios de un crimen! Para mí, no hay otra forma de tratarles que como asesinos. ¡Y todos los que tengan el corazón en su sitio pensarán como yo! No es necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres que deploramos, sino que conviene echar a los tocólogos, ya que son ellos los que se comportan como auténticas epidemias..."


Por esta contribución a mediciña hoxe en día e considerado como o descubridor das infeccións nocosomiais, que son as que se producen cando estás ingresado nun hospital. Eu como investigador traballo nunha bacteria, Acinetobacter baumannii, que causa moitas infeccións nos hospitais. Pódese dicer que é unha bacteria especializada en vivir no ambiente hospitalario. O que Semmelweis nos ensina é que a importancia da transmisión dunha enfermedade. Cortar a transmisión e parar case o 100% o impacto da mesma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Cada vez que lees un artículo y no dejas un comentario, alguien mata a un gatito en alguna parte del mundo...